Udany certyfikat ISO 27001: 2013

Udany certyfikat ISO 27001: 2013

Emico Medika pomyślnie przeszła szeroko zakrojony audyt, aby potwierdzić, że wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie jest zgodne z wymaganiami ISO 27001:2013.

Audyt obejmował przeprowadzenie wywiadów z menedżerami wszystkich działów i kluczowych pracowników firmy oraz uzyskanie dowodów. Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych klientów, ponieważ często nasi specjaliści mają bezpośredni dostęp do badań. Aby te zarzuty nie były bezpodstawne, Emico Medika regularnie przechodzi ocenę zewnętrznych ekspertów, aby potwierdzić zgodność z międzynarodowymi standardami. A teraz w tym standard bezpieczeństwa informacji ISO 27001: 2013.

W ramach weryfikacji zgodności z wymaganiami ISO 27001:2013 Emico Medika zbadała takie aspekty bezpieczeństwa informacji, jak:

ochrona przed nieautoryzowanym dostępem (NSD) do systemów, w tym ochrona wewnętrzna przed pracownikami NSD organizacji;
autoryzacja i uwierzytelnianie;
ochrona kanałów transmisji danych, zapewniająca integralność;
zapewnienie trafności danych w wymianie informacji z klientami;
elektroniczne zarządzanie dokumentami;
Zarządzanie incydentami IS;
zarządzanie ciągłością działania;
audyt wewnętrzny i zewnętrzny systemu bezpieczeństwa informacji;
i inni.
Jaka jest norma ISO 27001: 2013 i dlaczego jest potrzebna?

Norma ISO 27001: 2013 odzwierciedla najlepsze praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Ma na celu identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń dla informacji. Zgodność z tą normą wskazuje, że organizacje mogą bezpiecznie powierzyć przechowywanie informacji.

Główne standardy ISO 27001: 2013:

Poufność informacji – ochrona przed nieautoryzowanym dostępem;
Zgodność informacji – zapobieganie niechcianej konwersji informacji i zapobieganie jej;
Dostępność informacji – zapewnienie wygodnego dostępu zainteresowanych osób do informacji i usług.
Obecność gwarancji ISO 27001: 2013:

Ciągłość i wydajność firmy
Zaufanie klientów i partnerów do współpracy
Zgodność z przepisami i prawami

pomyślnie przeszła szeroko zakrojony audyt, aby potwierdzić, że wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie jest zgodne z wymaganiami ISO 27001: 2013.

Audyt obejmował przeprowadzenie wywiadów z menedżerami wszystkich działów i kluczowych pracowników firmy oraz uzyskanie dowodów. Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych klientów, ponieważ często nasi specjaliści mają bezpośredni dostęp do badań. Aby te zarzuty nie były bezpodstawne, Emico Medika regularnie przechodzi ocenę zewnętrznych ekspertów, aby potwierdzić zgodność z międzynarodowymi standardami. A teraz w tym standard bezpieczeństwa informacji ISO 27001: 2013.

W ramach weryfikacji zgodności z wymaganiami ISO 27001: 2013 Emico Medika zbadała takie aspekty bezpieczeństwa informacji, jak:

ochrona przed nieautoryzowanym dostępem (NSD) do systemów, w tym ochrona wewnętrzna przed pracownikami NSD organizacji;
autoryzacja i uwierzytelnianie;
ochrona kanałów transmisji danych, zapewniająca integralność;
zapewnienie trafności danych w wymianie informacji z klientami;
elektroniczne zarządzanie dokumentami;
Zarządzanie incydentami IS;
zarządzanie ciągłością działania;
audyt wewnętrzny i zewnętrzny systemu bezpieczeństwa informacji;
i inni.
Jaka jest norma ISO 27001: 2013 i dlaczego jest potrzebna?

Norma ISO 27001: 2013 odzwierciedla najlepsze praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Ma na celu identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń dla informacji. Zgodność z tą normą wskazuje, że organizacje mogą bezpiecznie powierzyć przechowywanie informacji.

Główne standardy ISO 27001:2013:

Poufność informacji – ochrona przed nieautoryzowanym dostępem;
Zgodność informacji – zapobieganie niechcianej konwersji informacji i zapobieganie jej;
Dostępność informacji – zapewnienie wygodnego dostępu zainteresowanych osób do informacji i usług.
Obecność gwarancji ISO 27001:2013:

Ciągłość i wydajność firmy
Zaufanie klientów i partnerów do współpracy
Zgodność z przepisami i prawami